logo
prefix

Vyřeší se to mediací ?


Přibližně  75 % zahájených mediací  končí uzavřením mediační dohody. I když ale k dohodě nedospějete,  měli jste možnost si věci „vyříkat“, objasnit,  celé situaci lépe porozumět , napravit alespoň část vztahů a poučit se do budoucna.
 
Vstup do  mediace vás nezbavuje možnosti se kdykoliv obrátit na soud, máte-li pocit, že mediace pro vás nadále není užitečná.  Můžete ji kdykoliv ukončit,  je dobrovolná. Lhůtu k podání žaloby mediací nezmeškáte, protože zahájení mediace staví promlčecí dobu vašeho nároku stejně, jako kdybyste podali žalobu u soudu.

Pro mediaci se můžete rozhodnout i v průběhu  soudního sporu.  Soud  v takovém případě řízení přeruší a pokračuje v něm na váš návrh. 

 

Právní účinky mediace.  Výhody a nevýhody mediace.