logo
prefix

Právní účinky mediace


Mediace  vedená zapsaným mediátorem podle zákona o mediaci staví promlčecí lhůty  (§ 647 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ).

Zákon o mediaci č. 202/2012 Sb.

Vyhláška č. 277/2012 Sb.

Vyřeší se to mediací?