logo
prefix

O mně


Jsme tvůrci své reality. Nejsme oběti nikoho a ničeho. Jakmile to pochopíme, náš život se změní. Konflikt není chyba, jen ukazuje, že je dobré se posunout. Vinu a minulost propusťte. Jak byste si představili svůj život právě teď, ten nejlepší, váš sen? Vězte, že na to máte.

Po absolvování právnické fakulty v Praze  jsem krátce pracovala jako dramaturg v Divadle hudby, poté koncipovala u komerčního právníka a následně právně zajišťovala vznik a chod české dcery nadnárodní  reklamní agentury. Advokacii se věnuji od roku 1996, mediuji od roku 2013.

Absolvovala jsem řadu kurzů a workshopů zaměřených na osobní rozvoj (Neverbální techniky komunikace PhDr.Jitka Vodňanská, PhDr. Yvonna Lucká; kurz arteterapie – Beate Albrich; Bioenergetika – Rolf Janzen; Feldenkraisova metoda Pohybem k sebeuvědomění - J.Nagy; řada meditačních a sebepoznávacích kurzů různého druhu).

Za duchovním poznáním jsem opakovaně cestovala do Brazílie a Izraele.

5 let jsem vyučovala orientální tance a vystupovala s taneční skupinou.

Pracuji metodami facilitativní mediace. Váš spor tedy nebudu rozhodovat ani za Vás hledat řešení. Budu vám prostředníkem a pomocníkem při hledání vašeho řešení „na míru“. Očekávám vaši aktivní účast (máte na to).

Jeho Svatost 14. dalajláma: Cílem našeho života je stát se šťastným.