logo
prefix

O mně


Mám ráda harmonii a vidím, že dělá dobře i lidem kolem mne.  Mediací k ní mohu přispět.

Harmonie a konflikt jsou jedna stránka téže mince, jedno bez druhého nemůže být. Přijměme konflikt jako příležitost ke změně a růstu, k tomu, abychom se posunuli  dál.

Život je jako řeka: po klidu přijde jez a peřeje, aby se vody pak zas ztišily.  Plavba  je v našich rukou. Buďme kapitány své lodi.  Jsme tvůrci své reality.

Tvořme svůj život dobře.

Po absolvování právnické fakulty  v Praze  jsem  krátce pracovala jako dramaturg v Divadle hudby, poté  koncipovala u komerčního právníka a následně byla podnikovým právníkem v nadnárodní  reklamní agentuře.  Od roku 1996 pracuji jako advokát.

Od 90.let jsem absolvovala  řadu kurzů a workshopů zaměřených na osobní rozvoj ( Neverbální techniky komunikace PhDr.Jitka Vodňanská, PhDr. Yvonna Lucká; kurz arteterapie – Beate Albrich; Bioenergetika – Rolf Janzen; Feldenkraisova metoda Pohybem k sebeuvědomění - J.Nagy; řada meditačních a sebepoznávacích kurzů  různého druhu ).

Za duchovním poznáním jsem opakovaně  cestovala do Brazílie a Izraele.

5 let jsem vyučovala orientální tance a vystupovala s taneční skupinou.

Pracuji metodami facilitativní  mediace. Váš spor tedy nebudu rozhodovat  ani za Vás hledat řešení. Budu vám  prostředníkem a pomocníkem při hledání vašeho řešení „na míru“.