logo
prefix

Mediační dohoda


Mediační dohoda je závazná jako každá jiná smlouva.  Uzavírá se písemně.

Můžete si ji nechat schválit jako soudní smír či zahrnout do notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti. Pak je dohoda vykonatelná a nebude-li  druhou stranou dodržena, můžete navrhnout  exekuci.

Za obsah dohody jste odpovědni vy, budu vám ale pomáhat, aby byla vyvážená, komplexní a proveditelná. Upozorním vás, pokud by  měla být v rozporu s právem,  a takovou dohodu nepodepíši. Text odsouhlasíte v rámci mediace, dohodu takto sepíši a spolu s vámi podepíši.

Precizní znění si také můžete nechat vypracovat svými právními zástupci, což u složitějších případů doporučuji.