logo
prefix

Kolik to bude stát?


Záleží na tom, jak je konflikt složitý i na přístupu stran. Jedno setkání  trvá většinou 1,5 až 3 hodiny.  V obchodních sporech se  mediační sezení  sjednává i na celý den.  Délku a organizaci setkání si domluvíme. 

Cena jedné hodiny mediace pro jednu stranu je 1200 Kč plus DPH. Při průměrném počtu tří sezení v délce 2 hodiny tak jedna strana za mediaci zaplatí v průměru 7200 Kč plus DPH. Konečná částka je ale individuální.

Porovnejte  předpokládanou odměnu svému  advokátu a náklady soudního sporu ve vaší věci, uvažte také, jak dlouho  může  spor trvat; výsledek  vás pravděpodobně přikloní k mediaci.

Při mediaci platí účastníci společně jednoho mediátora, nikoliv každý svého advokáta . Odměna  mediátora je navíc obvykle nižší, než odměna advokáta.

I složitá mediace může trvat déle a tedy růst její náklady, totéž ale platí pro složitý soudní spor.

Ceník :

1 hodina mediace pro 1 stranu                                        1200,-Kč plus DPH

1 hodina sepisování mediační dohody pro jednu stranu  1200,-Kč plus DPH

1 hodina cesty na mediaci, je-li v prostorách klienta        600,-Kč plus DPH

 

Odměnu účtuji za každou započatou hodinu.

Za cestu mimo Prahu účtuji náklady dle obecně závazných právních předpisů o cestovních náhradách.

Je-li k mediaci po dohodě s vámi přizván druhý mediátor, nebo má-li být mediace vedena v anglickém jazyce, stanoví se odměna ve smlouvě o provedení mediace.