Přesun na obsah

Spotřebitelské soutěže update (červen 2016)

Ministerstvo financí v poslední době zpřísnilo výklad toho, co je a co není náhoda při výběru výherce v marketingových soutěžích. Stalo se tak na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) čj. 9 Afs 150/2013 ze dne 21.8.2014. 

V tomto rozhodnutí se konstatuje, že podmínku „rozhoduje náhoda“ nelze vykládat tak, že náhoda má na výhře většinový podíl. Naopak, dle NSS je třeba podmínku „rozhoduje náhoda“  vykládat tak, že postačí, když náhoda je ve hře zastoupena a její podíl má určitou, “nikoliv zanedbatelnou” váhu.

Výhled do budoucna je ale naopak příznivý: V nedávných dnech schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona o hazardních hrách. Tento zákon   má zrušit stávající loterní zákon a běžné marketingové soutěže mají nadále spadat  pouze pod zákon o ochraně spotřebitele a další předpisy platné v marketingu (zákon o regulaci reklamy apod.). Pokud návrh zákona o hazardních hrách projde úspěšně Senátem i podpisem prezidenta, má být účinný od roku 2017.

JUDr. Karla Chlumská
AK Svoboda Chumská Chrůma a partneři


  Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.
  Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.