Přesun na obsah

Reklama na hazardní hry od 1. 1. 2017 (září 2016)

V souvislosti s přijetím  zákona o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. (který s účinností od 1.1.2017 ruší zákon o loteriích a jiných podobných hrách, jenž významně omezuje mechaniky spotřebitelských soutěží) je zákonem o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. nově, s účinností  od 1.1.2017, upravena reklama na hazardní hry : 

 

                (1) Reklama na hazardní hru podněcující k účasti na hazardní hře nesmí obsahovat sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné obdobné činnosti.

                (2) Reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to zejména v podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.

                (3) Reklama na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: "Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“

 

Definice hazardních her je v zákoně o hazardních hrách.  Podstatným znakem hazardní hry  je vložení  ”sázky”, jejíž návratnost se soutěžícímu nezaručuje .  “Sázkou” zákon o hazardních hrách  přitom rozumí  i rozdíl mezi nabízenou cenou zboží nebo služby a jejich cenou obvyklou, což je cena stanovená podle zákona upravujícího oceňování majetku.       
 


  Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.
  Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.