Přesun na obsah

Potraviny – „původ Česká republika“ (září 2016)

Má-li být v reklamě (resp. v jakémkoliv obchodním sdělení) i jen naznačeno, že zemí původu potraviny je Česká republika, lze tak od 7.9. 2016 učinit pouze za podmínek daných zákonem  o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb.


  Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.
  Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.