Přesun na obsah

Elektronické cigarety a náplně do nich (září 2016)

Od 7.9. 2016 je zakázána reklama ( resp. obecně obchodní sdělení) týkající se elektronických cigaret a náhradních náplní do nich.

Reklama je povolena je pouze v publikacích, které jsou určeny výlučně profesionálům v obchodě s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich, a v publikacích, které jsou tištěny a zveřejněny v zemích mimo EU, za podmínky, že tyto publikace nejsou primárně určeny pro vnitřní trh EU.

 

Zakázáno je i sponzorování akcí, činností nebo jednotlivců, jejichž cílem nebo i jen nepřímým účinkem je propagace elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, pokud má tzv. přeshraniční účinek v rámci EU ( např. se sponzorovaná akce má konat v několika členských státech EU). V televizním a rozhlasovém vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání je vyloučeno sponzorování pořadů a služeb osobami, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej elektronických cigaret nebo náplní do nich.

 

Product placement v  televizním vysílání a audiovizuálních mediálních službách na vyžádání je omezen obdobně :  Pořady ani služby  nesmějí obsahovat umístění produktu, pokud se jedná o (..) elektronické cigarety, náhradní náplně do nich nebo umístění produktu osoby, jejímž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej (..) elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich“.

 

Jedná se tedy o téměř stejné restrikce, jaké platí  pro tabákové výrobky.


  Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.
  Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.