Přesun na obsah

Ceník

Odměna  advokáta je přednostně  stanovena dohodou klientem, s ohledem na jeho potřeby a možnosti. Tato odměna může být sjednána jako:

  • Časová odměna – podle vynaloženého času  při poskytování právní služby
  • Pevná odměna – za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časový rozsah služeb
  • Paušální odměna – za  sjednané časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem
  • Odměna za úkon – podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem
  • Odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby
  • Podílová odměna – podle výsledku sporu
  • Kombinace dvou či více výše uvedených způsobů

Není-li odměna stanovena dohodou, řídí se výše odměny advokátním tarifem – vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb. (odkaz) v platném znění. K odměně je účtováno DPH.


  Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.
  Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.