Přesun na obsah

Lidé

JUDr. Miroslav SvobodaJUDr. Miroslav Svoboda – scc@scc.cz
Narozen v roce 1962 v Praze. Studia právnické fakulty UK ukončil v r. 1986. Poté působil na stáži v Prognostickém ústavu ČSAV. Právnímu poradenství se věnuje od roku 1992.

 

 

 

JUDr. Karla ChlumskáJUDr. Karla Chlumská – karla.chlumska@scc.cz
Narozena v Praze. Po ukončení studií právnické fakulty UK v Praze a krátkém působení v Divadle hudby byla v letech 1990 - 1993 právníkem české pobočky zahraniční reklamní agentury, poté zahájila praxi samostatného komerčního právníka a advokacii vykonává od roku 1996. Hovoří anglicky a rusky. Publikuje v odborném tisku a vede semináře v oboru reklamního práva. V roce 2013 složila mediační zkoušky a byla zapsána jako mediátorka v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

 

 

JUDr. Michal ChrůmaJUDr. Michal Chrůma, Ph.D. – michal.chruma@scc.cz
Narozen v roce 1973 v Praze. Studia na právnické fakultě UK v Praze ukončil v r. 1996. V roce 1996-2000 absolvoval postgraduální studium na právnické fakultě UK v Praze. Po ukončení studia vykonával práci koncipienta v několika pražských advokátních kancelářích. Partnerem kanceláře je od roku 1998.
Hovoří anglicky a rusky.

 

 

Mgr. Petra HruškováMgr. Petra Hrušková, roz. Němečková – petra.hruskova@scc.cz

Narozena 1975 v Praze. Od roku 1996 získávala zkušenosti v advokátních kancelářích. Po ukončení studií na právnické fakultě UK v Praze navázala praxí advokátní koncipientky a od roku 2002 působí jako samostatná advokátka. Kromě obchodního práva se zabývá právem občanským včetně práva rodinného a problematikou nemovitostí ve spolupráci s realitními kancelářemi. Vystupuje v médiích (ČT, TV Nova, Rádio Frekvence 1).


  Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.
  Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.