Přesun na obsah

Právní novinky

| 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-51 |
Politická reklama (Září 2004)

Vydáno dne 20. 09. 2004 (5377 přečtení)

Provozování  tzv. politické reklamy  umožňuje v prvé řadě Ústava České republiky, podle níž „každý občan může činit, co není zákonem zakázáno“ a podle níž  „politický systém je založen na (..) volné soutěži politických stran“. Listina základních práv a svobod pak zaručuje svobodu projevu  s tím, že „každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem (..)

Celý článek...


Doporučené ceny a stanovení cen obecně (Září 2004)

Vydáno dne 04. 09. 2004 (3637 přečtení)

Cenovou politiku upravuje z hlediska marketingu několik právních předpisů. Těmi hlavními jsou zákon o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění a zákon o ochraně hospodářské soutěže č. 143/2001 Sb. v platném znění.  K oběma uvedeným přepisům, zejména k zákonu o cenách, pak existuje řada konkrétních  prováděcích  vyhlášek, týkajících se např. určitého druhu zboží nebo služeb.

Celý článek...


Dárkové předměty v podnikání a právo (Srpen 2004)

Vydáno dne 03. 08. 2004 (4063 přečtení)

Darování v podnikání je tradičním   způsobem prezentace podnikatele, jímž podporuje svoji podnikatelskou činnost.  V tomto ohledu je dárek reklamou ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.

Celý článek...


Právní otazníky k SMS marketingu (Únor 2004)

Vydáno dne 21. 02. 2004 (4406 přečtení)

Otázku, zda a za jakých podmínek lze provádět SMS marketing,  je třeba právně hodnotit především z hlediska ochrany osobních dat, nevyžádané a skryté reklamy,  případně i z hlediska tzv. distančních  smluv ( smluv uzavíraných na dálku).  Vlastní obsah sdělení zasílaného formou SMS zprávy se pak posuzuje stejně, jako obsah jakéhokoliv jiné marketingové aktivity, tedy např. podle zákona o regulaci reklamy, autorského zákona, obchodního zákoníku apod. – to však není předmětem této úvahy.

Celý článek...


Spotřebitelské soutěže v praxi (Květen 2003)

Vydáno dne 15. 05. 2003 (4753 přečtení)

Po  třech letech působení poslední pro marketing významné novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách, provedené zákonem č. 63/1999 Sb., se zdá, že praxe stále není ve výkladu a tím ani v dodržování tohoto zákona jednotná. Na trhu se objevují jak soutěže, kterým nelze z hlediska zákona nic vytknout, tak akce, které jsou v tomto ohledu přinejmenším sporné.

Celý článek...


Reklamní předměty a jejich právní ochrana (Duben 2003)

Vydáno dne 09. 04. 2003 (3781 přečtení)

Reklamními předměty mám v tomto pojednání na mysli věci trojrozměrné, jako jsou tužky, hrníčky, popelníky, zápisníky, hračky a jiné obvyklé i méně tradiční objekty. Společným znakem reklamních předmětů je zpravidla spojení estetické a užitné hodnoty a také to, že jejich právní ochrana není jednoduchá.

Celý článek...


KFC versus McDonald´s (Únor 2003)

Vydáno dne 15. 02. 2003 (4438 přečtení)

Rybníček soutěžních mravů České republiky je opět zvířen. Tentokrát  vodu nečeří mobilní operátoři, ale známé fastfoodové restaurace. McDonald´s  rozjel velkou slevovou akci a KFC se připojil; otázka je, zda po právu.

Celý článek...


Autorské právo v procesu přípravy a realizace reklamy (srpen 2002)

Vydáno dne 03. 08. 2002 (6078 přečtení)

Procesu tvorby a realizace reklamy se zpravidla účastní více firem : Kreativní agentura, tzv. full-service agentura, mediální agentura, nebo firmy zabývající se sales promotion  či direct marketingem.

Celý článek...


Ochrana doménových jmen (srpen 2001)

Vydáno dne 25. 08. 2001 (4326 přečtení)

Prudce se rozvíjející technologie zanechávají ostatní obory lidské činnosti daleko za sebou, právo nevyjímaje. Tak se na jedné straně na Internetu děje každým dnem něco nového a na straně druhé právní normy zůstávají po léta stejná.

Celý článek...


Podnikatel – fyzická osoba a jeho „firma“ (2001)

Vydáno dne 02. 01. 2001 (4608 přečtení)

Podnikatelé – fyzické osoby mohli doposud při svém podnikání užívat nejen své jméno a příjmení, ale i nějaký dodatek, atˇ už popisný  ( Jaroslav Dufek-Autodoprava), vzniklý použitím zkratek (Anna Málková – Anma),  fantazijní ( Petr Koláček- Oxen) případně  jiný.

Celý článek...


| 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-51 |


  Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.
  Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.