Přesun na obsah

Právní novinky

| 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-51 |
Nástřiky na zemi – skrytá reklama (Květen 2009)

Vydáno dne 07. 05. 2009 (2019 přečtení)

Reklama je nedílnou součástí moderní společnosti. Každý, komu je adresována,  by ale měl vědět, že se o reklamu jedná, a mít možnost ji jako takovou také posuzovat: vědět, že se jej někdo snaží nějak ovlivnit a podle toho si učinit nezávislý úsudek. Pokud je – slovy zákona regulaci reklamy -   „obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena“ – je nezávislý úsudek spotřebitele ohrožen a je i  porušen zákon o regulaci reklamy, stejně tak  jako zákon o ochraně spotřebitele. Nezávislým průzkumem bylo údajně zjištěno, že spotřebitel přikládá 10x větší váhu informacím, které nepokládá za reklamu, než informacím obsaženým v reklamě.

Celý článek...


Co nového v marketingu v roce 2009 (Listopad 2008)

Vydáno dne 18. 11. 2008 (3403 přečtení)

Zdá se, že během roku 2009 se spíše budou projednávat návrhy nových národních i komunitárních norem, než přijímat jejich finální znění. Legislativní pohyb je patrný zejména v oblastech mediálních audiovizuálních služeb ( kde by  mělo do konce roku 2009 dojít k přijetí novely mediálního zákona),  a elektronických komunikací.

Celý článek...


Marketing v zahraničí a právo (Květen 2007)

Vydáno dne 16. 05. 2007 (3762 přečtení)

Podnikání na území určitého státu zásadně  podléhá právu tohoto státu.  Pokud tedy podnikáme v zahraničí, podléháme zpravidla jinému  než českému právu. Z tohoto základního pravidla  existují pro různé případy  různé výjimky nebo je věc upravena mezinárodní smlouvou, která má nad národním právem přednost, a celá věc je navíc  zvlášť upravena, pokud jde o EU a podnikání na území členských států. V každém případě se právně jedná o poměrně složitou problematiku, která si v konkrétních případech vyžaduje radu odborníků. Tento článek poskytuje základní a nezbytně zjednodušenou  představu o právních tématech, která se v souvislosti s podnikáním v zahraničí mohou objevit.

Celý článek...


Spotřebitelské soutěže aktuálním pohledem MFČR (Květen 2006)

Vydáno dne 23. 05. 2006 (6185 přečtení)

Spotřebitelské soutěže jako nástroj podpory prodeje byly kdysi  zcela nesmyslně zařazeny pod právní úpravu loterií, tedy  hazardních her. Cenu tohoto kroku platí dodnes všichni zúčastnění právní nejistotou.  Odpovědi na otázky typu co je a co není náhodný výběr,  jak dalece se může lišit hodnota jednotlivých výher u konceptu „každý vyhrává“  a další  totiž  dělí spotřebitelské soutěže na ty podléhající zákonu o loteriích a jiných podobných hrách č. 202/1990 Sb. v platném znění a tedy omezené,  a na ty,  které  touto normou regulovány nejsou.

Celý článek...


Reklama a menšiny (Prosinec 2005)

Vydáno dne 14. 12. 2005 (3487 přečtení)

Komunikace s využitím menšin

Reklama se  čas od času  dotkne také „menšin“, tedy skupin, které spojují jiné než většinové či celospolečenské  zájmy, názory, kulturní, etnická, biologická  a jiná předurčení. Menšinám – jakkoliv tento pojem nemusí nutně odpovídat skutečné početní nevýhodě  -  poskytuje  právo zvýšenou ochranu.

Celý článek...


Co vše může být nekalá konkurence (Listopad 2005)

Vydáno dne 18. 11. 2005 (4060 přečtení)

Nedovolené konkurenční jednání může mít z pohledu je obchodního zákoníku podobu tzv.  omezování hospodářské soutěže nebo nekalé soutěže, přičemž oba typy se mohou v některých případech překrývat. První oblast je doménou práva veřejného, druhá práva soukromého. Odpovědnost za konkureční jednání je vždy objektivní – podnikatel se nemůže vymluvit „já nevěděl“ , „já to nechtěl“.

Celý článek...


Lidé z marketingu pohledem právníka (Červenec 2005)

Vydáno dne 08. 07. 2005 (3533 přečtení)

Lidé z marketingu jsou především hrozně rychlí.  „Včera bylo pozdě“  platí pro většinu zadání, protože jinak bude u klienta/s akcí/nebo zkrátka jen tak VELKÝ problém. Oddanost klientu, ať už hraná či opravdová, je dalším příznačným rysem marketéra. S léty praxe v oboru a  také s věkem se však jak rychlost, tak bezmezná oddanost klientu zmírňuje a uvolňuje prostor pro určitý odstup a vlastní marketérovu úvahu, což slibuje  kvalitnější výstupy jak u marketéra samotného, tak u právníka. Se zkušenými reklamními borci je pak radost spolupracovat.

Celý článek...


Fotobanky a autorské právo (Listopad 2004)

Vydáno dne 14. 11. 2004 (4109 přečtení)

Fotografie užívané v reklamě či jiných oborech marketingu jsou téměř vždy autorskými díly ve smyslu zákona  č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění. Z definice  autorského díla (§ 2 odst. 1 zákona) a z toho, že jsou za něj považovány nejen fotografie umělecké, ale i reportážní, dokumentární apod. ( viz § 2 odst. 2 zákona) je zjevné, že i  „obyčejné“  snímky, které mohou být  někým označovány za díla bez umělecké hodnoty, jsou autorskoprávně chráněna.

Celý článek...


Obaly v marketingu (Říjen 2004)

Vydáno dne 13. 10. 2004 (4046 přečtení)

Obal v marketingu

Obal je nepochybně důležitým prodejním nástrojem. Kromě toho je však také potencionálním odpadem, prostředkem hospodářské soutěže, zdrojem informací pro spotřebitele, může být autorským dílem,  užitým vzorem, patentem  či ochrannou známkou, a  všechny tyto jeho aspekty mají v právu svůj odraz.

Celý článek...


K veřejné autoritě v reklamě a k politické reklamě (Září 2004)

Vydáno dne 27. 09. 2004 (3290 přečtení)

Užití jakékoliv známé osobnosti resp. jejích projevů v reklamě  se vždy dotýká  nejméně dvou právních oblastí :

Celý článek...


| 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-51 |


  Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.
  Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.